POMARAŃSKI AKSANOWSKI

adwokaci spółka partnerska

Licencjonowani prawnicy i biznesowi negocjatorzy

obsługujemy złożone transakcje

Nieruchomości, prawo gospodarcze, rynek kosmetologiczny

prawnicy z doświadczeniem

O nas

Kancelaria istnieje od 2013 roku. Jesteśmy grupą prawników, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych kancelariach. Oferujemy standard obsługi na najwyższym poziomie. Łączymy rozwiązania stosowane na świecie z możliwościami, jakie daje polskie prawo. Doskonale znamy polski rynek oraz wszelkie jego uwarunkowania. Transakcje w których doradzaliśmy i doradzamy, należą do innowacyjnych i zaawansowanych. Wymagają najwyższej staranności. Działamy nie tylko jako profesjonalni prawnicy, ale również wspieramy naszych klientów w negocjacjach biznesowych.

Nasza kancelaria to zespół wyłącznie licencjonowanych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

Nasze specjalizacje

Kancelaria Pomarański Aksanowski Adwokaci sp.p. specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego procesu deweloperskiego. Nasza działalność obejmuje także zastępstwo procesowe w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji projektów deweloperskich. Kancelaria doradza również podmiotom działającym na prężnie rozwijającym się rynku usług kosmetologicznych. Ponadto Kancelaria oferuje usługi związane z typową bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów o charakterze holdingowym.

Obsługa procesu deweloperskiego

 • badanie stanu prawnego nieruchomości i spółek nieruchomościowych
 • udział w negocjacjach, doradztwo i sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych związanych z procesem deweloperskim
 • doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem deweloperskim
 • zastępstwo procesowe w procesach sądowo-administracyjnych
 • bieżące doradztwo w procesie realizacji projektu deweloperskiego

Obsługa podmiotów gospodarczych

 • obsługa korporacyjna spółek
 • doradztwo i sporządzenie dokumentów z szeroko rozumianego prawa pracy
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
 • doradztwo podatkowe, w tym optymalizacje podatkowe
 • zastępstwo procesowe w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego
 • kompleksowa obsługa branży kosmetologicznej

Licencjonowani prawnicy i biznesowi negocjatorzy

obsługujemy złożone transakcje

 • Mariusz Pomarański

  Adwokat, Partner

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2004-2007 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2009 r. został wpisany na listę adwokatów.

  Praktykę zawodową rozpoczął pracując dla generalnego wykonawcy robót budowlanych spółki Budimex S.A. W toku swojej praktyki zawodowej obsługiwał zarówno dużych deweloperów (m.in. JW. Construction S.A.), jak również średnie i małe firmy działające na rynku deweloperskim, świadcząc usługi pomocy prawnej dla inwestorów, architektów, generalnych wykonawców i podwykonawców.

  Oprócz praktyki w zakresie procesu budowlanego doradza klientom działającym na rynku centrów handlowych, rynku kosmetologicznym, praw autorskich oraz podmiotom z sektora publicznego. Adwokat Mariusz Pomarański w swojej praktyce koncentruje się na procesach sądowych, rozwiązywaniu sporów oraz świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

 • Piotr Aksanowski

  Adwokat, Partner

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył dodatkowe studia z prawa angielskiego i prawa UE organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Po studiach rozpoczął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, następnie aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Swoją karierę rozpoczynał w Kancelarii Lovells (Departament Corporate).

  W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Wydziału Obsługi Prawnej PFRON. Od 2003 roku członek warszawskiej izby adwokackiej, a od 2007 roku wpisany na listę adwokatów. Mec. Aksanowski jest specjalistą z zakresu obsługi transakcji. W ramach swojej praktyki zawodowej prowadził doradztwo z zakresu prawa gospodarczego w szeregu inwestycji mieszkaniowych. Aktywność zawodowa mec. Aksanowskiego od wielu lat koncentruje się na obsłudze prawnej projektów deweloperskich, w tym też projektów z pogranicza sektora publicznego i prywatnego. W tym zakresie należy wyróżnić współtworzenie ram prawnych umożliwiających komercyjne wykorzystanie nieruchomości będących we władaniu spółek Skarbu Państwa, a następnie udział w obsłudze prawnej kilku projektów realizowanych na ich podstawie.

  Mec. Aksanowski doradza również zarządcy infrastruktury kolejowej, biorąc udział w unikalnym w skali kraju tworzeniu regulacji dotyczących punktowej infrastruktury kolejowej. Wśród jego kompetencji należy również wskazać reprezentowanie klientów w sprawach spornych, zarówno na etapie przed sądowym jak i sądowym, głównie w sprawach gospodarczych i w sprawach pracowniczych.

  Mec. Aksanowski od 2016 r. pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zespół prawników

Rafał Hałabura

radca prawny

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. W latach 1998 – 2001 był sekretarzem Premiera Jerzego Buzka.
Mecenas Rafał Hałabura specjalizuje się w kontraktach, prawie energetycznym, prawie budowlanym i nieruchomościach. Zajmuje się stałą obsługą prawną firm polskich i zagranicznych. Zdobył szerokie doświadczenie w obsłudze przedsięwzięć w branży energetyki odnawialnej, budowlanej, nieruchomości, pośrednictwa pracy oraz produkcji urządzeń elektronicznych. Uczestniczył w licznych transakcjach związanych z nabyciem spółek, przedsiębiorstw lub ich składników, był koordynatorem zespołów prowadzących audyty prawne.
Autor publikacji prawniczych w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Prawnej" i "Pulsie Biznesu".

Adam Świerczek

adwokat

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2001-2005 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Mecenas Adam Świerczek jest specjalistą z zakresu obsługi prawnej procesu budowlanego. W ramach swojej praktyki zawodowej doradza firmom deweloperskim i budowlanym (w zakresie prawa umów, prawa budowlanego, prawa administracyjnego. Występował również w szeregu procesów cywilnych mających za przedmiot rozliczenie inwestycji budowlanych. Mec. Świerczek świadczy też doradztwo na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Arkadiusz Zalewski

adwokat

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012r. słuchacz seminarium doktoranckiego z zakresu prawa publicznego, prowadzonego przez Sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. A. Cieślaka na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w 2012r. Od 2013r. wpisany na listę adwokatów.
Mecenas Arkadiusz Zalewski specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi. W swojej karierze doradzał szeregu podmiotom gospodarczych, w tym podmiotom handlowym ja również świadczącym usługi. W ramach Kancelarii, mec. Zalewski zajmuje się również obsługą osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami.

Skontaktuj sie z nami

Pomarański Aksanowski
Adwokaci sp.p.
ul. Mokotowska 65 lok. 10
00-533 Warszawa

Telefon: +48 22 349-30-30
Fax: +48 22 349-30-31
NIP 5272705993 / REGON 147002210 / KRS 0000488240